Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 508 )—

bij de opvoeding onzer lieve kleenen ooit in eenigt bi'flisfende aanmerking komen mogt.

De vraag is dus, hoe leeren de Kinderen het best en fpoedigst lopen?

Door geen leidband, door geen loopwagen, met één woord , door geen van alle de daartoe meest geliefde werktuigen. Wilt Gij hebben, Amelia, dat uw Kind een jaar lang aan het leeren lopen te zoek brengt, en het lompfte vallen met eene rechte vaardigheid leert , laat hem maar aan den leidband lopen. Door dit, en alle andere, zonder verftand gekozen, hulpmiddelen wordt het Kind ilechts terug gehouden, van zijne eigen krachten te gebruiken; het leunt geheel voor over , fpartelt wat met de voeten , en moet geheel van nieuws leereu lopen , als men dat werktuig weglaat.

Mijn voorflag is van eene gansch andere natuur. De kleene ligt, gelijk ik ü hem, in mijnen voorigen, vertoonde, op zijn leger, zoo los en vrij, als de natuur het maar hebben wil. Zijn kort , onwerkzaam plantenleeven verandert langzaamerband ; hij begint rond te tasten , te fchoppen, zich optebeuren; zulks wordt hoe langer zoo fterker , naar maate zijn ligchaamtje meer krachten bekomt , ea hij die nieuwe krachtên weder onbelemmerd te werk kan ftellen. ó Welk eene vreugd voor de Ouderen, deze ontwikkeling der natuur te kunnen begluuren !

Het gelukt hem, ten Iaatften,na veele proeven, zfch te draajen, te wenden , ja eindelijk keert zich het kleen Amerikaansch natuurmenschje in zijn leger

om»

Sluiten