is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Zieken Oppassers.

*93

door zich lijdend (c eedraagen. Zelden vindt het geval plaats , dat hetzelve te fterk en nandeelig wordt, in tegendeel vindt het meermaalen plaats, dat het te vroegtijdig gedopt bloeden uit den neus de fcfiadehikfte gevolgen gehad heeft. Bijzonder gevaarlijk is het, indien men bij kinderen het neus bloeden ftopt, naardien hetzelve bij jonge lieden den hoofdpijn doet verdwijnen, en zeer nuttig is met opzicht tot eene beroerte. Het geneest dikwerf de zwijmeling en zelfs de valiende ziekte, en niet minder nuttig is hetzelve in alle ontfteekende ziekten, waarbij hetzelve zich fomtijds vertoont, wanneer men ook reeds meermaalen ader gelaaten is, en zelfs meer verligting geefc, dan het aderlaaten zelve. Hoofdpijn en" ijlen in de pokken wordt gelftld door het bloeden uit den neus en de koorts zelve verrninde-t er door. Bij het uitbreeken van de mazelen ziet men hetzelve menigmaal , even als bij de pokken, en dan leenigt het de pijn in 'het hoofd , de oogen en den hals. Indien dus eenen volbloedigen de neus begint te bloeden , moet men zulks nooit plotslings ftilleu. Gaat vóór hetzelve roodheid in het gezicht , kloppen van de polfen, zwaarfjoofdigheid, hitte , neusjeoken , roode oogen of fcheemering, flaaploosheid, fuisfen in de ooren of onwillekeurige traanen vóóraf, dan moet men het insgelijks niet fpoedig doen ophouden. Meestal houdt het van zeiven op en men heeft 'er nooit iets van te vreezen , zo lange het hghaam nog deszelfs natuurlijke warmte heeft en het aangezicht deszelfs

na-