Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z6 NALEZING van STUKKEN

In Margine ftont,

Syn Hoogh. hebbende geëxamineert de neffensftaende Sententie , heeft defelve geapprobeert, foo als die geapprobeert wert by defin , ordonnerende dat die naer haere forme ende innehouden fal werden geëxeeuteert. Gedaen in den Hage den 12 Decemb. 1674. Onderftont ter Ordonnantie van fyn Hoogh. was ondert. Hubert Rofeboora. Lagerftont accordeert met Principael en was onderget. N. Cunes, gefwoore Clerc.

XVI.

SENTENTIE van den Krygsraed te Grave tegen F. Blaemmarts 14 Nov. 1674.

Gefien by den Chrys-rade de Informatien genomen in der faecke van Francois Bloemmarts, Brouwer en Vendrich van de Borgerei der Stadt Grave, van de Paepfe Religie, jegenwoordich gevange'i, waer uyt denfelven Crys-rade gebleecken is, dat hy Gevangen , niettegenftaendc de Capitulatie by Monfr. de Turenne ter eenre, en de Borgemeefters en Gedeputeerdens der Stadt Grave ter andere feyde gemaeckt, expresfelyk dicteerde ,datfynHoochh. foude blyven in de posfesfie, en hetgebruyckvari alle fyne Goederen , Rechten, enDomeynen foo in de Stadt Grave, als in de Lande van

Cuyck

Sluiten