Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 BYLAAGEN.

XXXIV.

Extract uit de Inftruétie voor den Gedeputierden der Staten des Furftendoms Gelre ende Graaffchap Zutphen, alles op behagen.

j\.!foo men met grooter fchade ende bederfnifs defes Furftendoms ende Graeflchaps bevonden heeft, dat, als Landt, Quartiers dagen, oder andere gemeine bycompften geholden, ende daer in affcheit genomen, derfelver Refolutiones vast merendeel fonder, wyder naedencken ende executie blyven liggen; daer her dan verncr inconvenienten ende fulc verloop ervolcht, als wy nu etlike jaer vernomen ende gevoelt,ende noch je langer je meer te beforgen zyn.

Ende dan denfelven voor te comen, ende hier in te remediëren, foo hebben Bannerheer, Ritterfchappen, ende Steden voor goet aengeiien, ende eene hooge nootdruft eracht eenige aenfienlike, ernfthaftige, des Landtsgetrouwe ende oprechtige Perfonen in der felver plaetfen aen te ftellen, denfelvigen de voorfz. Refolutiones ende wes funst de gemeine fake aenlangt, oder wat meer defes Furftendoms ende Graeffchaps heil welvaert aengelegen te bevelen.

Ende hebben dem nae opgericht ende ordiniert, oprichten ende ordineren in craft defes een Collegium van negen Heeren, als eenen van wegen den

Banner-

Sluiten