is toegevoegd aan je favorieten.

Rechtsgeleerd kweekschool; of, Sleutel der crimineele practyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i;ö SLEUTEL der

voor de meeste collegiën van jullitie in obfervaDtie zyn , op zulk eene wyze dat dezelve als eene gefchikte handleiding ter navolging, en als een fpoorflag ter opwekkinge van emulatie voor alle weetgierige Practizyns, in dat opzicht, zullen kunnen dieren.

T I T U L U S I.

N°. I.) fo rmulier van een pleitmemorie

van eisch , over eene burgerlyke Rechtszaak , refulteerende uit een atle obligatoir van fchuldbekentenis, die gedisputeerd werdt.

edele achtbaark heeren.'

„ Na dat de eifcher op den io Maart 1752, aan den gedaagde in deeze op zyne aanhouden„ de requifitie hadde gefchooten, geleend , en ,, aangeteld, een capitaal van 3000 caroliguldens, „ voor den tyd van zes jaaren, tegen de gepermitteerde interest van vierpCto.'s jaars, in gevolgeen „ conform zekere nationaale obligatie daarvan zyn„ de , en by den inventaris van den eisfcher, ten „ procesfe onder littera O."