Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISDICTIE. ir

dachten Gouverneur mede aen tho fchryven het misnoegen, dat die Landtfchap is nemende, uth die onverwachte end onbeleefde manier van fchryyents van fynPerfoon, een Vafall ende Officier van Gelderlandt fyndc , ende men fulcks veroorfack fall ivefen ten reguarde van die gedane 'violatie in '5 Landts Hooch end Gerechticheit den felven in derdaet tho bethonen, dat hy fich die Jurisditiie en gebiedt van defen Furftendom end Graefffchap niet [al connen ontrecken , TOT WELCKEN EINDE DIE MOMBER DEZER LANDTSCHAP GELAST WORD, TEGENS STNEN PERSOON EN GOEDEREN THO PROCEDEREN NAER BEHOREN.

Poft alia

* Luncs den 16 Febr.

Op reqte van Dominico Brunei Amp' man in den Bylandt, verfocckcnde dat die Momber defer Landtfchap thcn opfichte van 't interesfe defer Provincie hem mochte werden geadjungicrd in fine proceduire tegens den Gouverneur van Embrick , over den fchade door d'apprchenfie van fyne Perfone geleden. Supplt. fal fich addresferen aen den Hove

Provinciaell, als daer tho in dcfc und dergc-

lycke faecken gelast zynde.

* Ex-

Sluiten