Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISDICTIE. 225

tie tot een fondament heeft, dat goede eenigheydt, harmonie, ende intelligentie tusfehen de gemelte Magiftraet ende Commandeur foude werden onderhouden, ende dat den voornoemden Commandeur door de Heeren haer Hoogh Mog. Gedeputeerden, op dien tydt by monde ernftigh is belast ende geordonneert, van fyne zyde tot het gunt voorfz. is alle gemackelyckheydt ende faciliteyt toe te brengen , het welcke hy aengenomen heeft te fullen doen, confequentelyck dat voor . af moet gaen, dat den voornoemden Commandeur van fyne fyde contribuere alle gemackelyckheydt ende faciliteyt; doch als dat niet en gefchiet, dat in dien gevalle hy Commandeur geen gedachten moet maecken , om eenige gratuiteyt te genieten: ende is derhalven onbegrypelyck, dat den Commandeur durft feg» gen, dat hy van fyne kant nu gedaen foude hebben , het geene haer Hoogh Mog. hem hadden gelieven te beveelen.

Daer hy Commandeur in defen jare 1700., ende fulcks foo veelemaenden na dat de voorfz. Refolutie genomen is, den Stedehouder van den Baron van Wasfenaer, ende uyt dien hoofde als Bailliuw , een mede-Lidt van de voorfz. Vergaderinge , foo onwaerdigh heeft getracteert, als hier voor is verhaelt.

Daer hy Commandeur de Magiftraet nu noch met kleynachtinge bejegent in allerhande voorvallen defelve komt te vilipenderen , ende qualyck van hen te fpreecken.

Waeromme de voornoemde Magiftraet vertrouwt, dat haer Hoogh Mog. uyt die ftaeltjes wel fullen afnemen, dat het foo verre van daer is, dat den Commandeur van Hil aen haer

II Deel. P Hoogh

Sluiten