Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o VERZAMELING van STUKKEN &cv

Kunnen vinden. Zie hier eenige andere bewyfen hier en daar yerfpreid in de registers.

Men vind by Holland in'tjaar 1580 .(p) (want de Registers van de Staten Generaal van die tyd zyn niet de Registers van die van denader Geünieerde Provinciën maar van die, begrepen in de Generale Unie of Pacificatie van Gent, en daarom in dezen deele leer defectueus) (_q) dat by die van de nader Unie gerefolveert was, dat de Repartitie van de betaling der Knegten ever de Provintien cgsfëreh joude: maar dat yder Proviniie,betalende zyn Quota, zoude mogen volftaan, mits betalende de penningen in handen van den Thefaurier Generaal, die binnen elke Provincie overfchieten zoude boven de betaling van de Garnifoenen in elke Provincie. En den 16 December 1580. rcfolveerdc Holland dat de Procuratien van haar Gedeputeerden tot de vergadering van de Staten Generaal (want in die tyd doen de Staten Generaal maar nu en dan by een quamer , gaven de Provinciën aan haar Gedeputeerden een Procuratie tot elke vergadering) onder anderen zoude inhouden , dat de inkomsten van de verpagte Middelen en Convoijen tot behoef van de Generaliteit zouden komen i mits dat alvorens uit de gemelde Middelen betaald zoude worden de Knegten leggende in de Garnifoenen binnen Holland,en ftaande tot laste van die van "Holland, waar van de Staaten haar brieven van obligatienen verbant gegeven hadden. Stellende voorts in July van 't volgende jaar, nadat de middelen en confenten in January overgegeven waren, in handen van den Landraad,met lbo brec-

den

(ƒ>) HdMand 14 Octuber ttfol & Nota de Repartitie was gemaakt 's jairs te vooren, Holland 16 Mey 31 Au* gssttti en 23 Üetober 1579.

Sluiten