is toegevoegd aan uw favorieten.

Hans komt door zyn domheid voord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOMHEID VOORD. 24$

s,het gevoel van myn hart is; — bedenk dan ,, hoe groot myn lyden moet geweest zyn:—1 s, vergroot het toch niet door verwytingen ,

die ik voorzeker in tiwe oogen zal verdie,,nen, vermits ik niet kom, om u voor het 9, laatst vaarwel te zeggen. Ik ben ongelükki„ ger dan gy; ik zelf moet my het geluk van ,, u te zien ontzeggen: —— ik kan het hie ,, doen , myn waarde ! ik heb myn' vader mbe„ ten belooven u niet té zullen fpreéken , zon„ der zyne toeftemming j — gy zyt veel li „ goed om my misdaadig te doen wórden , ,,'eene ongehoorzaame dochter is Augustus on. „ Waardig, en ik wil uwe liefde door niets ,, verbeuren. Zo het 11 vergenoeging kan baaren „ te hooren, dat ik nooit gedwongen zal worden

een ander man myn hand te geeven, geniet

dan die troost; want mvn vader heeft my „ beloofd , dat hy my nimmer zal dwingen; „ dat het my vry zal ftaan , al of niet in het ,, huwelyk te treeden: ik heb daarentegen ,, wel weder veel moeten belooven ja , zaaken

die ik niet zonder veel moeite nakomen „ kan; maar ik kan u evenwel zonder pligt-

,, verbreeking eeuwig beminnen : < eeuwig

,, ben ik de uwe; dit vertroost, dit verfterkt

my. Mogelyk zal myn vader door den

oi >;ïjè