Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

wecst; van den oudflen in rang af, zal deze lijst rondgezonden word en, om voor zich op voorgemelde wijze een beurt te kiezen; zullende, naa de derde aanbieding, de werkende Leden, als befchouwende Leden voor dat Jaar aangemerkt worden; indien het egter mogte gebeuren dat een, of eenigen der werkende Leden, geduurende een faifoen, geen beurt van Werkzaamheid konde bekomen, zal aan deze de lijst deibeurten in 't volgende Jaar het eerst aangeboden worden.

§. 7. De algemeene en bijzondere Titulaire. Leden, inzonderheid de Lector, zijn verpllgt de beurten welke van de Efective Leden niet kunnen waargenomen worden, te vervullen.

§. 8. Befchouwende Leden van dit Departement genegen zijnde de beurt van een werkend Lid; of indien er nog beurten op de lijst open zijn, door het doen van een Verhandeling, of van eenige andere Werkzaamheid, de onderwerpen van dit Departement betreffende, te vervullen, zullen dit mogen doen, mids met voorkennis van Directeuren, en in dat geval aan de Depaitcments boeten, den Werkenden Leden opgelegd, alleen onderworpen zijn.

§.9. Een Lid van een ander Departement, of iemand buiten de Maatfchappij, genegen zijnde, eenige Werkzaamheid, gefchikt voor dit Departement te verrichten, zal zich deswegens bij Directeuren moeten aanmelden, en wanneer daar toe gelegenheid is, zullen Directeuren, dit op de eerstvolgende bijzondere Vergadering A 3 aan

Sluiten