Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C a )

gevonden in de Plakaert-boekken van Brabant en Veaenderen , in de groote Chronyke van Vlaenderen ,in Aitzema enzyncn opvolger Sylvius. De bezonderfte fauten , die in den druk gefiibbert zyn, zal den Lezer agngewezen vinden in een leyftien en de mindere gelieven zelf te verbeteren , met dat aendagt nogtans, dat'cr verfchcyde fauten , worden gevonden in de boekken , waer uyt men de Tra&acten genomen heeft. Men heeft met inzigt van getrouwigheyt goet gevonden dieniet te verbeteren : waer by ook komt , dat de Ortographie zeer verfehillig en ongeftadig is.

Sluiten