is toegevoegd aan uw favorieten.

De correspondent in drie verzamelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C §8 )

huurman, de Vroed fchap , overgevoerd, dan is hij

't best bij de hand, als wij op ons ft el zijn: — de fchoonmaakfters haaien ons huis'' nog over de vloer, en hoe ligt zou door onhandigheid, drift, of bij ongeluk iets aan den fpiegel kunnen koomen -, als wij hem te vroeg in huis haalden; en hij is voor als nog bij onzen trouwen en voorzichtigen buurman wel bewaard', m wr als de boel bij ons aan kant is, en ,er al tapijten over de vloer liggen, dan zullen wij hem wel met de ulterfe ftaatfie in huis haaien , en hem in eene hechte en fraaije Mahonie-houte kast injluiten, en zoo hoog aan de zolder hangen, dat ""er geen blind paard fchade aan kan toebrengen , en dan hoevt men op een'' ander tijd Zijne Iloogh. zoo min als onzen buurman met het bezorgen van dat, voor hun zoo lastig, maar voor ons zoo allcrnoodzaakelijkst huismeubel, lastig te vallen , en dan valt ''er ook geen 1 haspelen meer over — ondertusfehen zouden wij Zijne Hoogh. wel zeer bedanken voor zijne bizondere Attentie en Zorg voor het heil van z'jn geliefde Utrecht , wanneer hij ons dit voor» 'floeg, en hem beduiden, dat het ons nü vrij ongeleegen zou koomen! J. de Denkkr.

Te UTRECHT by MULDER, cn is mede te bekoomen te Amfterdam bij de Erve Houttuin, Rotterdam A. Vis, Leiden de Does, Haarlem Wed. van Brusfel, Schiedam Poolman , 's Hage Plaat Delft de Groet, Gouda Verblauw , Middelburg Gillisfen , Vlisfingcn Corbelijn , Nijmegen van Goor, Aarnhem l 'roost, en verders bij de meeste Uoekvcrkoopcrs in Nederland.

Januarij 1784.