Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7)

De Derde Wiüm wojd na *s Vaders .dood gebooretf,

1651. Een Staats Regeering wierd nu over 't land verkooren*

1652. Maar Cromwel dwinger van het magtig Engeland, Ontfteekt op 't onvoorzienst een feilen Oorlogs brand, De Vlopten raaken flaags, daar Neêrlands Admiraalen, Tromp, Ruiter, en de Wit onflerjïelyke eer behaalen.

1654. Tot dat de vreêbazuin weêr de Oorlogs Trom verdooft*.

1660. De Tweede Karei krygt de britfe kroon op !t hooft, Doch ongeacht het goede in Nederland genooten,

16(54. Valt hy trouwlooslyk aan de Staatfche handelvlooten.

1665. Nu gaf man aan Obdam, het hoogfte Zee bewind,

Wiens buskruid in 'c gevegt hem met zyn kiel verflind, De Ruiter met veel buit uit Africa-gekomen, Heeft in zyn plaats 't bevel der Vloot op zig genomen, En leyerd Zeegenryk den Britten flag op flag.

1667.Verbrand hun Vloot, en plant op 't fort Charnes Zyo vlag Hier op word tot Breda een wederzydze Vreede, Gefloten,, en het zwaard gezeegeld in de fcheede.

1672. Doch Vrankryks Vorst Louis vangt weêr den Oorlog aan9 Door Munfters Bisfchpp, en door Eng'land by te ftaan, Men ziet zes leegers waar voor Nederland moet bukken, In.Utrecht, Gelderland, en Overysfel.rukken, De Ruiter middMerwyl verilaat des vyands Vloot., Daar de Admiraal van Geni vind een roemrugte dood, Een wonder Ebb' belet 'des vyands Vloot te landen, Daar Holland word verwoest door moorden ,.ftroopen, brandei! In Woerden, Boodegrave en 't bloeijend Zwamraerdam, En alwaar Luxemburg met zyne benden kwam, Zag men dat bandloos heir een Tiranny bedryven , Die eeuwig tot een vlek voor 't lelieryk zal blyven, Het Vdlk wanhopend, wyl verzuim'nis en verraad, De zigtbaare oorzaak is dat alles tegen gaat, Roept om Oranje: wil zig aan de Witten wreeien, En doet het eeuwige .Edict in.Holland bieeken ,

l Ai Te

Sluiten