is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsgeerige bespiegelingen over de Grieken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de Grieken. 2ir

bij als overwinnaar verklaard en gekroond tot groote verbaazing van Europa en Afië. *

Alles , wat men tot vermindering van de fehandedier menfehen kan zeggen, is, dat de Opzieners over de plegtige fPelen van Griekenland nog veel meer omgekocht wier. den; want men moet niet denken, datdekroonen teOlympia, Delphi, of Nemea behaald, in welke foort van roem dit ook was , op verre na altijd verdiend zijn geweest. Er was altoos in de manier van doen der Grieken eene zekere loosheid, welke vank moei.' lijk is te ontdekken, doch welke echter fomtijds zonneklaar dooifcbijnt.

De gemelde omftandigheid , welke ge, fchiktfeheen te zijn om den ijver te doen ver. flaauwen, ja zelfs uit te dooven , wakkerde in tegendeel denzelven nog meer aan: men ver. zette zich hardnekkig tegen allen hinder, en poogde door uitneemende talenten de onrechtvaardigheid zelve te ovc/winncn. En dit is de rede , waarom Pindarus , Euripides en Menander, na zo dikwijls door dc zvvakfle

par-

♦Hioiios. Sic, L, XV. c 74.