is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsgeerige bespiegelingen over de Grieken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de Grieken" 42^

vlooten van tijd tot tijd vreeslijke Hagen moesten bezuuren. Ondertusfchen moesten zij, niet alleen het hout voor hunne fchepen, maar ook het doek en de hennip voor de zeilen en touwen i bij vreemden gaan koopen.

Deze omftandigheden vofdarden in de daad veel overleg en fchranderheid, om fondfen uit te vinden, welke zo veel mogelijk met de eerlijkheid beliaan konden.

Solon had de burgers in vier klasfen verdeeld , waarvan de laagfle alle die genen bevatte , welke geen land in eigendom beza. ten, maar de landerijen van anderen bearbeidden voor een zesde van de opkom fien , welke niet te vergelijken zijn met die, welke men thans daarvan trekt.

De redenaar Isaeüs bericht óns, dat in de vlakte vanThria, tusfchen Athenen en Eleufis, fommige ftreeken jaarlijks, na aftrek van Onkosten, agt ten honderd van haare waarde opbrachten; * daar de Heer Neckek , in zijn

I. Deel. Ee werk

* Is \ t ia Orat. ie hereiiittte tintnine f*f. 293. in Edit oiat. Giaec. Reiskii.