is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg der handvesten van Nijmegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L A D W IJ Z E R.

H.

Henrik, de II, viert het Paasch-feest te Nijmegen , en houd eenen algemeenen Landdag. 171.

Henrik, de ill, ontfangt te Nijmegen fijne Bruid Gunilda, Dogter van Koning Canutus, uit Engeland. 175." viert aldaar den gedenkdag der Hemelvaart. 174.

Henrik, de VI, gefaooren te Nijmegen. 178.

Hofvaart. Van de Banken vanBommel, Thielre en Bommelrewaarden aan den Schepcnftoel van Nijmegen. 167.

Hoofdlieden. Voorrechten derzelve. 51, 54, 59> 128.

K.

Kerk. Vergunning tot het af breeken der Kerk buiten de Stad na bij de Burgt, en hec {lichten eener nieuwe binnen dezelve , naderhand de St. Stephens-kerk. 119. Stichting van 't St. Johans-Huis. 138.

Kerk - Vergadering. Onder Ludovicus Pius. 157. onder Henrik de II. 172.

Keulen. Vrijheden der Burgeren van Nijmegen te Keulen. 98.

L.

Lodewijk, de Vroome, verlustigd zich te Nijmegen met jagen. 154, 157, 158. doed aldaar de deeling van het Rijk onder fijne drie Zoonen op eenen algemeenen - Landdag bezweeren. 155 — j58. ontdekt het verraad van lijnen Zoon Lotha-

rius