Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

«en , als dat hunne Schepen in de Havens lagen te verrotten , bij mangel van Convoij: Word 'er eindelijk een Esquader of Vloot gereed gemaakt, en ter Commando opgedragen, aan den Vice-Admiraal Hartzink ; ten einde met dezelve , de Koopvaardijkielen te geleiden , en vervolgens , in de Noordzee , te kruisfen. De* Vloot zeild uit , de vreugd? is op elks gelaat te leezen ; men verwagten den Admiraal zou wonderen doen ; en den Brit , door zijn donderend gefchut vermannen : Dog men wagten vergeefs tijding, van de neederlaag der Engelfchen ; zij, waren in hunne Havens binnen. Eenige tijd te vooren, hielden zeven Engelfche Liniefchepen , en vier Fregatten, de ganfche Vloot in de haven van Texel geblocqueert; dog deeze waren na huis gekeerd , en hadden even zo veel tijd, om zich veilig te kunnen bergen , eer onze Vloot uitliep.

Na een koftbaar Speelrijsje van weinige Weeken; zien wij onze Vloot, bij kleine Esquaders binnen vallen, met de blijmaar! van flegts een Scheepje te hebben genomen. Zie daar de verrigting, van de verwagting van gansch Nederland ! Een half doorfchoten Kaper, veroverd elf- Prijzen, binnen een zeer korten tijd; en de Vloot der Hollanders, durft één Schip, als in Triumph binncnfleepen: O! fchande voor onzen n;; im! en het Nageflagt zal met verfoeijing onze gedenken'!

A s Uit

Sluiten