is toegevoegd aan uw favorieten.

Briefwisseling van den generaal Dumourier met den oorlogsminister Pache, staande den veldtocht in het Belgische in 1792.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 217 )

zonder mijne toeflemming gemaakt heeft. Maat ik verklaar u insgelijken dat ik hoegenaamd'geene proclamatie zal geven om tot het aannemen der asfignaaten te dwingen. Indien. de Raad van gevoelen is om die maatregel aan te nemen, indien hij befluit zijn Committé' van aankoopen, ^van het welk een uit Israël gevlugten, zich drie dagen geleden als Commisfionair bij mij is koomen aanbieden,) in een vreemd land ftaande te houden, dan zal ik den uitvoerenden Raad verzoeken een Generaal te benoemen die minder aan zijne ftaatkundige grondbeginfelen verknocht is, en die voor niets , dan voor' eene blinde en lijdelijke gehoorzaamheid vatbaar is; want ik zal nimmer toeflemmen om de plaag te zijn van een volk dat ik gedagt had de vrijheid te zullen fchenken, en dat grooter vorderingen met de omwenteling zou hebben gemaakt, indien het door het wantrouwen, dat den ftaat, waar toe men eene zegepraalende Ar. mée gebragt ziet , het ingeboezemd heeft, de' fpoedigc ondernemingen uwer monopoleurs , en het fchandelijk twistgeding dat er uit gefprooten' is, weerhouden was geworden.

Pest-.