Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN MORÏSSON. l$l

van Europa zig, voor het belang zyner zaak, faamverbonden hadden; toen de algemeene geest nog niet anders dan zwakke vorderingen gemaakt had, — zag Lodewyk de zestiende den fchepter der dwinglandy tusfehen zyne handen ver-

bryzelen! en gy Volksvertegenwoordigers.

zoudt gelooven, dat hy alsnog te vreezen zou zyn, nu hy zig in eene omftandigheid bevind, geenzins zo gunsftig voor hem, noch zo gevaarlyk voor ons? Nu de Despoten, zyne verdeedigers, met groote fchreeden, voor onze edelmoedige Oorlogshelden vlieden? nu de dag der vryheid overal onze overwinnende Legers vooruit ilreeft? nu eindelyk, de Volken, onze Nabuuren, weldra onze Naarvolgcrs en onze Vrien den zullen worden? Ja! Medeburgers zulk

een vrees ware kinderagtig! zy zou bcleedigcnde voor de Franfchen weezen! zy zou het zyn yoor het ganiche Mcnschlyke Geilagr.

En byaldien wy als nog het juk der willekeurige heerfchappyvoering te vreezen hadden, gelooft gy dan, dat de dood van Lodewyk den zestienden ons daartegen zou kunnen waarborgen? Heeft hy geen Zoon, heeft hy geene Broeders, geene Bloedverwanten, die hem in zyne vorderingen aanfpraaken zouden opvolgen? en die, om ons onder't juk te brengen, gelyklyk m c bezit zouden weezen van alle die middelen, welke men by Lodewyk den zestienden zou kunnen

voorönderltcllen. Houwt eene kop al; een

andere zal zig in deszelfs plaats vertoonen, en onze toeftand zal fteeds dezelfde blyven

En-eland deed het hoofd van den fchuldigen Karei Stuart, op een Schavot, vallen, en Engeland echter bevind zig nog onder de aihangb K 4 lr"

Sluiten