Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF XIX. uit ROMEN. 63

Wij hebben reeds een klein togtje gedaan naar Frascati en Tivoli, waar van het eerfte tien, en het laatfte twintig, mijlen van Romen afligt. Frascati is het oude Tusculum, alwaar, onder meer anderen, de Landhuizen (Vil/a's) waaren van cicero, horatuis, en virgilius. Op het eerstgemelde, waar van men nog de plek meent te kunnen aanwijzen, wierden de Tusculaanfche pleitredenen gefchreven, die verwonderlijke penncvruchten van deezen grooten redenaar. Van de Buitenplaatfen, welken wij hier zagen, kan ik aileen zeggen, dat zij zeer prachtig en met veel arbeid , maar met weinig fmaak , zijn aangelegd; derzelver tuinen mogen een Italiaan in verrukking brengen, maar een Engelschman zal haar niet ligt een tweede bezoek geven.

De ligging van Tivoli op eenen hoogcn • heuvel levert een van de aangenaamfte binneulandfche veldgezichten op, welke ik ooit zag. De rivier Anio (thans 11 Teverone) over den hellenden kruin, in onderfcheidene beddingen Hortende, vormt aldaar twee watervallen, waar van 'er een ongemeen ftout en fraai is. Wij zagen dezen uit de enge vallei] beneden, uitfpringende van onder de puinhopen der Maecenafche Landhoeve, welke, als 't ware, boven op den kruin hangen. Ik konde mij niet verbeelden, dat Italien een zoo fchoone en romaneske plaats, als Tivoli, bekwaam was opteleveren ; en deeze bekoorlijkheden worden nog vermeerderd ,

Sluiten