is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Zwitserland, Italien, Sicilien en de Grieksche eijlanden naar Konstantinopelen [...] in de jaaren 1787, 1788 en 1789.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijo REIZE door SICILIEN.

zeldzaamheden. Wij bezichtigden ook een Klooster, dat .zelfs te Romen oplettendheid zoude verdienen, zijnde het Stadverblijf der Benedictijner Monniken, waar aan dat bij Nicoloji toekomt. De Tuinen daar bij zijn met veel fmaak aangelegd: dan , 't geen noch meer opmerkelijk is, de grond, waar op zij liggen, is een vaste en uitgeftrekte bedding van lava.

Gij moogt vrij geloven, dat Catania niet minder belangrijk voor mij was, om dat mijn geliefd volk, de Athenienfers, eenmaal in het bezit daar van waren. Zij overmeesterden haar voor de belegering van Sijrakufa, en gebruikten de haven (tegenwoordig geheel verftopt door de overftroomingen van den sEtna) om 'er des winters hun vloot in te bergen. Wij troffen hier een goede herberg aan, door zekeren caca sanüue opgehouden: een naam die beter klinkt in het Italiaansch, dan zij in 't Engelsch zou doen. Deeze knaap is ongemeen bevallig en praatig; vertellende hij ons, onder anderen, dat Mr. — die zulk een naauwkeurig verhaal van zijne reize naar den Crater van den sElna in 't licht gaf, nooit daar geweest was, maar in Catania ziek te bedde lag, terwijl zijn gezelfchap, 't geen hij als Gids gediend hadde, naar boven ging.

lhr grootfte vermaak, 't geen ik, onder het reizen, ondervindt, beftaat in te befpeuren, dat de

deugd