is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Zwitserland, Italien, Sicilien en de Grieksche eijlanden naar Konstantinopelen [...] in de jaaren 1787, 1788 en 1789.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15^ REIZE door SICILIEN.

Nu wierd zijne genegenheid niet weinig verfterkt door dankbaarheid, en dikwijls verzogt hij zijn Vader om zijns verlosfers vrijflelling, doch zonder vrucht, lorenzo zugtte geduurig om zijn land, en fezulaii beloofde hem, dat hij 'er weder te rug zou keeren. Met dit befluit bragt hij hem , op zekeren avond, aan boord van een Engelsch koopvaardij - fchip, dat op de rheede vau Algiers lag; en, hem met traanen omhelsd hebbende, ging hij heen onder de warmfte aandoeningen van genoegen en zelfsgoedkeuring , welken de deugd gevoelt bij eene dankbaare en edelmoedige handelwijze. De Siciliaan kwam weder in zijn Vaderland, alwaar hij bevondt, dat een bloedverwant ^hem eene kleiue landhoeve befproken had; waar op hij vervolgens ging woonen, en een genoeglijk en ftil leven leiden, welker zoetigheden , hij, onder de herdenking zijner voorledene flavernij, een gcruimen tijd, in een veel grootere maate fmaakte, dan hij anders zou hebben kunnen doen. Ten laatfte echter het ftilzittend leven moede geworden

zijnde, ging hij met een Neef zijnde een

Scheepskapitein, naar Genua op reize. Aan land gekomen zijnde, hoorde hij, in Z>' Arfena, een luide ftem roepen: ,, och mijn Friend, mijn Lo* „ renzo!" en onmiddelijk bevondt hij zich in de armen van fezulah. In het eerst was hij buiten zich zeiven van verwondering en vreugde; maar hoe fclrielijk veranderden deeze aandoeningen, in die vau de dicplte fmert, toe hij aan fezulah 's