Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELAND. if

ftendige, op heilzaame wetten gegrondde bezigtingen hielden dit groote land in welftand. Maar door de ontvolking en de verwaarloozing der wetten omtrent het uitdroogen, wierden de Canaaleu verftopt, het aangebouwde land , wierd overftroomd, en de geheele ftreek in een onnut moeras verandert. 0») In bet tvvintigfte jaar der regeering van Koningin Elifabeth (n) , nam men den toeftand van het land weder ter harten. Want men had tot de tijden van Frans en zijn zoon Wilhelm Graaven van Bedford niets van belang gedaan. Zij begon, nen dat werk van Hercules, en wonnen eene zeer groote .{treek van meer dan 300000 acres. Graav Wilhelm verkreeg van bet Parlement eene welver, diende belooning van 90000 acres. Die uitgeftrckte moerasfige landen dezer Graaffchappen waaren oudtijds de verblijfplaatzen van veele watervogelen, maar eene gelukkige verandering heeft door liet uitdroogen 'er veele duizenden Schaapen gebragt, en in plaats van riet is de grond met koorn .bezaaid. De Kraanen , die hier in zulk eene menigte waaren, hebben geheel Engeland verlaaten. Het graauwe wildeÉendbroeid noch in menigte , in de noch niet verbeterde landen, zij worden bij duizenden gevangen , en te Londen ter markt gebragt. De graauwe wilde Gans, de ftammoeder der tamme Ganzen,

broei d.

.(«) Men vergelijke W. Dugdalef, Kaart van dit Land in zijmoerasügen en uicgedroogdeu (laat. Embank. p. 375. 41$, (0) ibid. p. 375.

B

Sluiten