Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sso de NOORDER-POOLLANDEN.

want het \oor bij' gegaan jaargetij, heeft hen tegens het gebrek van zes Maanden verzekerd (welk een benijdenswaardig Tijdvak' trij vanonrust, zorg.enalle dekwaa> len te zijn , die door ons op het Tooneeel onzer bezigheden , onaffeheidelijk geiteden worden. Rij het fchemeren van een wel voorziene Lamp, bereide zij eene rijke maaltijd, en ontfangen den welkomen gast gulhartig, of Haagen aan het gaarne luisterend Meisjen , den kommer hunner liefde, de eenige ongerustheid, die zij kennen, het zij zij vergenoegd ontwaahn, 0/ zich op hun leger ter ruste uitfirekken, in het genot van fteeds afwisfelende vreugde , is den langen Nacht, en deszelfs gelukkigen invloed, ep hunnen bekranjten Beker, of hun Bruilojtsbedde.

TnoMSON de getrouwe Waarneemer der Natuur, ichilderd de Bewooners dezer Landen met meer waarheid in de volgende verfen, die aan de voorige vlak tegen over gefteld zijn.

Hard by thefe fhores, where fcarce his freezingfirearfl

Rolls the wild Oby' live the last of Men;

And half enliveu'd by the distant fun,

Thas rears and ripens man as well as plants

Here human Nature wears its tudest forra

Deep from the piercing feafon funk in Caves.

Here by dull fires, and with unjoyous chear,

They wast the tedious gloom. Immers'd in furrs,

Do,

Sluiten