is toegevoegd aan je favorieten.

Decreeten van 4. mey tot 12. juny 1798

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6

15 MEY 1798.

Is geleezen een Extract uit het Register der Bi* fluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataqffchen Volks, van den 14, deezer, daarby aan de Vergadering overeenkomftig het 60. Articul der Staatsregeling ter bekrachtiging voorftellende een Befluit , voorafgegaan door eene verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, en betreklyk de Requeste van Gerard Dommer en de Souza, Kooplieden te Amfteldam; houdende, onder anderen , verzoek, om provifioneele furcheanca van alle Proceduures, over en ter zaake in de voorfz. Requeste breeder gedetailleerd , handende de deliberatiën der voorfz. Kamer,- en zynde het Befluit van den volgenden inhoud :

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Extraét uit het Register der Belluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks.

Maandag den 14. Mey 1799.

HET VIERDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEI»,

f

n Is geleezen de Requeste van Gerard Dommer ,, en de Souza, Kooplieden te Amfteldam; houden9, de,, om daar by geallesueerde redenen, verzoek, w dat het deezer Vergadering moge behaagen, de ge-

„ ftelde