Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 155 )

zoodanig een befiaan door de Burgerij zelve moetende begeven worden, zal men, om de Gelijkheid en Broederfchap niet geheel en al te vernietigen, zorgvul ig moeten acht geven , dat in de verkiezing deze geheiligde banden van Eendragt, de waare fteun pijlaaren" der aanbiddelijke vrijheid, cngefchonden bewaard blijven. Om hier in volkomen re flaagen, zal men:

1. ) De Burger wijken dezer Stad, die in 60 verdeeld zijn, laten looren , (a) om tot 4 wijken of deelen te kunnen gebragt worden , beftsande dus elk deei uit 15 Burwerwijken , welke 15 , wederom zullen looien om een iften, 2den, gden en 4den rang.

2. ) Men zal ieder jaar in 4 deelen verdeelen, zuilende her ilre deel van het jaar beginnen met primo December, en eindigen met ultimo February; het 2de deel beginnen met primo Maart, en eindigen met ultimo Maij; het 3de deel beginnen met primo Junij, en eindigen met ultimo Augustus; het 4de deel zal beginnen met primo September, en eindigen met tiltimo November: en dit alles om de gelijkheid te betrachten, dewijl men door deze verdeeling de besre overeenkomst vind in her getal der afftervenden, daar het zeker is, dat men ten dezen opzigte, een aanmerkelijk onderfcheid vind , na de verfchillende faizoenen van het jaar. ,

3. ) Zullen de Ambten, Bedieningen, enz. die in het eerfte gedeelte van het jaar vacant worden, vallen aan de Burgers der eerfte in r:ng zijnde vijftien Burger- Wijken; de Ambten die in het twede vierendeel jaars te komen ie vaceeren, zuilen aan de Burgers der twede in rang zijnde Burger Wijken komen, en ook zoo met de twee anderen Burger. Wijken voordgaan.

4. ) Ten einde de Burgerij alle klagren en misnoegen, aangaande eenigen voorrang van de eene Wijk boven den andere, te ontnemen; zal 'er, wanneer een jaar ten einde gelopen zal zijn, wederom in manieren als boven , moeten geloot en te werk gegaan worden.

5. ^ De Ambien, d|a komen te vsceeren, zullen in alle de Burger-Wijkvergaderingen , waar aan dezelve gevallen zijn, op een lijst ter bekendmaaking, zoo dikwijls de leden der vergaderingen bij elkander komen, voorgehangen

(a) Met de bulten Wyken kunnen fchikkingen gemakt #ji • den»

V 3

Sluiten