is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 GESCHIEDENIS VAN HET

dit verwekte te grooter begeerte, en het gevraag naar het zelve was onophoudelyk.

Eindlyk kwam het verwagte Stukje , onder den aangekondigden tytel, in de maand October 1784, by den Boekverkooper J. Krap, te Rotterdam in 't licht; uitgegeeven door de Beftuurders van het Genootfchap: te gelyk kwam 'er eene Advertentie te voorfchyn, dat het gemelde Stukje niet te bekoomen was by de Boekverkoopers te Delft, ( zynde omtrent zeven of agt in getal,) maar dat het by alle de Leden des Genootfchaps, (en dus by verre over de honderd,) voor tien Stuivers gekogt kon worden. Dus werden alle de Leden Boekverkoopers! de Voorbereidzelen tot het Conceptrequest werden, zonder examinatie van Heeren Burgemeesteren, in Delft verkogc, en de voorzegging van den Rotterdamfchen Boekverkooper werd ftiptlyk vervuld}

Deeze trek was zekerlyk de verdiende loon eener driftige voorbaarigheid: de Uitgeevers be, dienden 'er zig alleen vermaakshalve van: zy hadden het zelfde ftukje met een veranderden tytel in de waereld kunnen ftuuren, zonder het der Groorachtbaare examinatie te onderwerpen; want ïn der daad , hadden Burgemeesteren niets verbooden, dan den aangekondigden tytel! — Men wilde dan ook van deeze by uitftek fterke aanpryzing zig bedienen, en 'er op gemelde wyze gebruik van maaken.

In \ vervolg echter floegen de Schryvers van 't Genootfchap een anderen weg in: al de Stukken , die zy voorneemens geweest waren, onder den tytel van Voorbereidzelen tot het Conceptrequest