is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genootschap te delft. I03

bondige aanmerking waardig, dan ook opzettelyk zouden wederlegd hebben; — gelyk \vy dan ook zedert eenige fchriftclyke aanmerkingen daar omtrent aan den Heer Hsofd - Officier hebben ter hand gefield, by welk een en ander, ons geen het minfte blyk van eenig ongenoegen, hoe ook genaamd, in u wel ed. gr. achtb. Vergaadering is koomen te blijken; —ja zelf niet toen wy, ter onzer Rechtvaardiging, mogt en vragen, of onze perzoonen of genootfehappelyke verrigtingen, ook onder eenige fuspeclie by u

"wel ed. gr. ac ii tb. ViOgtCH KggCU, VI IV elk

geval, wy ons gaarn aan het naauwst onderzoek en firengfte rechtsöejfeuing aanboden: Edoch u wel ed. gr. achtb. betuigden toen niets ten nadeele tegen ons te hebben. — Hoe zich dit laat ven enigen met de gezegden in de Refolutie : dat Hun Ed. Gr. Achtb. met het uiterst ongenoegen hebben vernomen en gehoord de ongemefureerde termen Sc. (ten waare dit zyn betrekking mogt hebben tot de ahfente Hee+ ren) willen wy liefst niet bepaalen. -— Overwegen wy de Refolutie nader: Zy neemt de zaak uit haar geheel, plaatst perzoonen en zaaken in een vreemd licht; — verbergt het wezenlyke; — /preekt duister , zeer ingewikkeld en algemeen ; avanceert be/chuldigingen in het onbepaalde zonder eenig bewys, terwyl van de zaak in gefchil„ en de verzochte elucidatie van de waare mee» ning der Publicatie tegen het fchieten, als d« rede van de interdictie door Heeren Burgemeesteren, immers volgens den bode, aan welke wy ons maar te ge draagen hadden, een diep ftilzwygen geobferveei-t wordt. Het derde lid alleen /preekt ditidelyk ; verbiedende hst /chieten voor G 4 VS*T'