is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 GESCHIEDENIS VAN HET GELEGALISEERDE

Trommen vooraf naar buiten gemarcheerd, om een Cordon in het Exercitieveld te (laan.

„ Geene verbeeldingskragt", dus zeggen de Schutters van Sint Joris zelf: „ Geene ver„ beeldingskragt, hoe hoog verheven, kan den „ yvergioed in zyne flaauwfte trekken fchetfen, „ waarmede deeze Zoonen der Vryheid ons voor„ uit toogen! Zy, die de Wapenen in onze Srad „ het eerst mede hebben opgevat, om , op het „ fpoor onzer Voorvaderen, desnoods, deVryheid, die doorlugte Trek van het Beeld eener „ aanbiddenswaarde Godheid, in Bato s Erf, manmoedig te verdeedigen, en tegens allen „ aanval te befchermen !

„ Wy - met een zei ven yvergioed bezield, volg„ den dat Edel Corps, onder het aangenaam fte en ,1 ftreelendile Muziek , beflaande uit Wald„ hoorns, Basfon, Hoboh en Clarietten, enz. „ onder toejuiching van duizende Aanfchouwers „ tot op het Veld: daar koomende werden wy „ door het zelve Corps, daar het zig voor ons „ prefenreerde, ontvangen.— Een Corps, dat, ,5 aan Nederlands Troonvorftin verkleeft, het Beeld van rechtaarte Belgen, in een verftaal-

de vuist, op het iuisterrykst vertoonde. ■

5, Zy waren allen in volgende Uniform: witte 55 flopkouüfen, witte broek en vest, groene rok, 5, met wit gevoerd, met witte opflagen en kraag, 55 en ftaale knoopen; op den hoed een Panas ?5 van witte en groene veeren, en een Cocarde 5- van zwart zyden lint; in den hoed twee trues? dels, en aan den Sabel een dragon, beiden 5, van witte en roode faïet: de Officieren hadden 55 op de fchoudors zilveren nestelen, cn droe55 gen zilveren ringkraagen, waar op hec Beeld

der