Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V IJ F D E DEEL. 503

Bouwkunst, (Gothifche). 45». Brackenhöfer, hoogleeraar te Straatsburg. 8a. BRAiré (Tycho) , brief van hem. 147. Brakels graftombe. 330. Brandspiegel (ongemeen groot). 294. Brandt, fchilder. 406. Breitinger. 12.

zijne werken. 12. Brieven aan hem. 13. Briasson, boekhandelaar. 251. Bpjgitta's openbaringen. 156. Broek, een*dorp. 446. Broekhuizen. 427, 428. Brückner, te Bazel. 36.

zijne fchriften. 50. Bruel , flot. 296. Brulliot, fchilder. 316. Brunk. 71.

zijne fchriften. 71.

Bruns. 48°-

Bruti Vindicise contra Tyrannos. 364. Brutus , of hij Ca;far met regt gedold heeft. 4413. Buaciies landkaarten. 73. Buccinum arvanum. 245. Buciiel, bakker en tekenaar. 58. Burgemeesterdragt te Keulen. 305. Büscii:ngs aardbefchrijving. 321. B.ïiTTiNGHAUSEN en deszelfs fchriften. 133» Buffons natuurgefchiedenis. 72. Bulle (gouden). 310.

Bukman , de oude, anekdoten van hem. 100.

I i 4

Sluiten