Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T O I C Y U.

jfchap? Wat verhinderd mij, met een helder en la°-=" chend gelaat , vrolijk en welgemoed , derwaards1 heen te reizen? Verlies ik, bij dit alks, het mijnc? Neen het mijne ligt, in mij zelven, bcllooten; en wie zal mij dat ontrukken?

Maar zegt de dwingland; „ openbaar mij terftond! „ het u tocbetrouwd geheim!" — Dit zal k mi niet doen, want dit ftaat, in mijne magt. —f

„ Dan zal ik u, in de boeien, flaah!" Gij,

mij! Hoe zoudt gij dat doen ? Ja dit been kunt gij, in de boeijen, flaan; maar wat magt hebt gij,

Over mij? 't Hoofd, zal ik u van den romp

„ doen houwen!" Heb ik u dan ooit gezegd ,

dat mijn hoofd niet, van den romp, kon afgehoin wen worden? Maar ook dan ontfnap ik u. Mijne ziel, dat ben ik; en in welke banden zult gij die' gekluisterd houden? (j>) Desgelijks Agrippinus, (f) toen hij, onder den-

zelf-

O) Verg. Cicero, in den droom van Sciprv Zie tóijn Mengelw. 5. Stukje, p. 23, 24. (?) Zie T. t¥. o/Ep. ft, p. 6.

Ba

Sluiten