is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerzame en vermaeklijke natuur- en huishoukundige[!] bibliotheek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

233 Natuur- en Huishoukundige

STERREKUNDE.

Gedachten over de Sterrekunde; door Mr. Paris, Lid van verfcheide Genood* fchappen.

Wij hebben misfchien in ons Zonneftelzel, een onnoemlijk aental Dwaelfterren of Planeten ; tot heden kennen wij 'er flechts agttien: te weten, Mercurius, Venus, en zijne Wachters; de Aerde , en de Maen; Mars , Jupiter met zijne Vier Wachters; Saturnus die 'er Zeven heeft, en eindelijk de Planeet van Herfchel! t nieuwlings ontdekt. De Ring welke Saturnus omringc met eenen verlichtenden Dampkring , fchijnt niet anders te zijn dan een meenigte van Maanen, even zoo als de Melkweg niet anders is dan een meenigte van Sterren. Ik zal alleenlijk fpreken over de Planeeten zichtbaer met het bloote oog , en zonder behulp der Kijkglazen of Thelescopen.

Men noemt Planeten of Dwaelfterren , die hemelfche Ligchamen, welken flechts eene ontleende glans of fchijnzel hebbende , eene geregelde Ovaelronden firkel rondom de Zon maken ; en dit onbeweeglijk middenpunt van alle deze bewegingen , rijk in eigenfchaplijke glans, is indedaed niets anders dan eene vaste Sterre. 'Er zijn Dwaelfterren van den eerften en tweeden Rang. Dezen kunnen aengemerkt worden als de voornaemften, dewijl dezelven niet onderworpen zijn aen verfchillende gangen , gelijk de laetften , welken wel is waer, rondom de Zon dranijen, maer volgende in dezelve eene der eerfte Planeten, rondom dewelke zij hunnen afzonderlijken omloop doen, en tot dewelke hunnen geheelen kring of firkel zich voornamelijk ondergefchikc vind. Mercurius, digter bij de Zonne voleind deszelfs omloop in drie maenden ; Venus hefteed zeven en een halve maend tot de hare. Ons Jaer

is