is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerzame en vermaeklijke natuur- en huishoukundige[!] bibliotheek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bibliotheek. 245

De daeglijkfche verandering begint dan ten 6 uuren aes morgens; zij is dan in volle kracht harer vermeerdering tusfehen 8 en 9 uuren des morgens; vervolgens vertraegd zij zich tot 3 uuren des middags; 'er heeftalsdan eene zoort van rust bij haer plaets tot omtrent 4 uuren des middags; ter dezer tijd begint hare vermindering. Derzelver grootfte vermindering heefc plaets van 5 tot 6 uuren des avonds, de geheele nacht gaet zij voort in vermindering ; 'er heeft bij dezelre rog eene zoort van rust plaets van 4 rot 6 uuren des morgens; en alsdan begint wederom eene nieuwe verandering; en zoo vervolgens alle dagen.

. °m deze verandering opremerken , moet men zich met bedienen van eene naeld geplaetst op een fpil eene te groote vrijving belet de naeld zich te voegen naer de oorzaek welke haer noopt tot de geregelde beweging. Maer men moet dezelve hangen door middel' van een klein ijzer beugeltje aen weerzijden doorboord om de fpd der naelde in te ontvangen, en het bengeltje moet opgehouden worden door een ongefponnen zijden draed, dewijl dat de fpinning van verfcheidene draden eene hinderpael is welke de magnetifche kracht niet zoude kunnen overwinnen. Zo het'dan noodig is om de hangdraed zaem te ftellen uit verfcheidene zijden draeden , moeten zij naast elkander rechtlijnig geplaetst worden en met zeer zwak Gomwater vereend zijn. Daer bij, de naeld moet zeer lang zijn, en Defloten in eene doos grootendeels met glas voorzien , om ze te bedekken voor verfcheidene beroerende oorzaken • en alle deze toerusting zal gefchieden op eene volmaakte, üjk vasten grond. —

q S SCHRIJF-