is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 76 )

beweegingen, dikwils in den Balzak, Scro. turn, zakte, dog die hy zelfs:, met weinig moeite inbragt, en door een eenvoudigen Breukband inhield. Dog, eens te Paard willende ftygen, zakte de Breuk,met veelePyn, uit; hy moest van het Paard afkomen, en fchoon hy alle poogingen aanwendde om de Breuk weder in te brengen, was nogtans alles te vergeefs. Een Stads-tïeelmeester wierd ter hulpe geroepen, deezen fchreef eene Aderlaating, weekmaakende Klisteeren en Stovingen voor. Het Gezwel wierd hier door nog grooter en het inbrengen moeilyker. Eindelyk kwam 'er, na 24 uuren, eene hevige brandende Pyn in de Breuk, gepaard met Braaken en den Hik. In deezen toeftand wierd ik geroepen; het gevaar was dringende, dewyl het Braaken dikwils weder kwam, en de Beklemming vermeerderde. Het Aangezigt was bleek en met een koud Zweet bedekt, de Pols was klein, en als men deBreuk aanraakte, had de Lyder de hevigfte Smerten. Ik liet terftond 10 Oneen Bloeds aftappen, op de Breuk, dewyl het in den Winter was, Sneeuw leggen, en dit, zo dikwils als het gefmolten was,' herhaalen, behalven dit, fchreef ik nog alle drie uuren een Klisteer voor, uit een afkookfel van Tabak met Spaanfe Zeep. Ik beproefde, onder deeze behandeling, verfcheidentnaalen de herftelling, en na 16 Uuren was ik zo gelukkig, dat de Breuk zig, zonder de Konstbewerking, liet te rug brengen, waarop