Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4« AAN DEN SLAAP.

De norfche zorgen, 't angftig fchroomen,

De vrees en 't bang gezucht, Jaagt gij, van 't rustbed, op de vlugt; En op uw komst verdwijnt het guichlend beeld der droomen.

o Slaap! geneesheer der natuur, Gij kunt ons leed verzachten; Gij fterkt de flappe zenuwkrachten En blaast de vonkjes aan van 't kwijnend levensvuur.

Gij leenigt onze brooze leden,

Bezielt de fpierenkoord, Ontfluit de.vlugge zinnenpoort, Geeft wieken aan 't verftand, en prikkels aan de reden.

o Zinnebeeld der fterflijkheid!

Wil mij ter leering ftrekken, Hoe mij de nachts des doods zal dekken, En 't flaapvertrek des grafs mijn zielloos rif verbeidt.

Dan,

Sluiten