is toegevoegd aan uw favorieten.

Gezangen mijner jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 73 )

HET WTJSGEERIG ANTWOORD.

'k VV as, met mijn jonge vrienden*

Eens bij een' wijzen grijsaard;

Wij fpraken, boe een wijze

Den vijand van het leven,

Den dood kloekmoedig afwacht.—

Zegt, zei de grijze Wijsgeer,

Zegt braave jongelingen,

Waar zoudt gij 't lieffte fterven ? .

Ik, zei de jonge Cleon, Terwij] zijne oogen gloeiden, Ik zou het lieffte fterven Op 't bloedig veld des oorlogs. Ik ken geen grooter wellust Dan, voor den Vaderlande, Den jongften fnik te geeven! —

De goede grijsaart Iagchte En hieldt het oog op Cato.

Toen fprak de jonge Cato: Ik zou het lieffte fterven In ftüte op mijne kamer,

Om-