is toegevoegd aan uw favorieten.

Jock en ernstige akademische vertellingen mijner jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öp de BRAADPA N. t§

Schuldig kon verklaart worden , al, of niet ? Sommigen beweerden van neen , om dat er geen Dolus Malus in lag, anderen daarentegen hielden het daar voor, dat alhoewel het oogmerk nog al door den beugel koude, er egter een Misleiding in het faétuin was; de Theologanten wilden, det het behoorde tot Menfchendieverij, en let wel dat de oorzaak onkuifcheid , en gevolglik een ftratbaare diad was; dan onder dit vriendlijk difputeeren bragt ik ook een o in 'c Cijffer -en formeerden er een raadzel uit : te weten

Of iemand onfchuldig was in Rechten , die zijn eigen Kind van de eigen Moeder Stal en het daar na in een Braadpan voor zijne Gasten opdifchte ? en als Vader weer bij de Moeder bragt ? dit Raadseltje had fmaak, en het gevolg, dat het meermalen in een heüfche Studenten partij wierd te raden gegeven en nu het ligt ziet, — bij deze gelegenheid herrinner ik mij een zeker niet minder Raadzel van dien aart.

Waar van ik het origineele met de tekening bezit, het is van een Remonftrands Predikant tot Zevenhuizen in ouden tijd af komfiig, zie het hier bij Lezer.

RAADZEL.

Als 't Recht Rechtvaardig is , kan 't Onrecht zijn-g*preezen? Nogthans 't geen onrecht fchijnt, werd Recht tc zijn beweezen : Een Echte zaak belfond, gebleken aan een Man, Die bij een Echte Vrouw een Echten Zoon gewan, .Cog na een ruimen tijd omtrent van twintig Jaaren ; Heeft deezen Jongeling zijn 3s Vaders Grijze haaien

F 3 Ten