is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche liederen, voor het genootschap van wapenhandel [...] te Leyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij bieden zich gereed'lijk aen Om, als Bataeven , uit te trekken,

Op's Vijands benden los te gaen, Of Forten voor geweld te dekken:

't Batacff-he hart, en macht daer bi),

Maekt ons van flaeffche boeijen vrij.

« * »

Tloe! vindt men dan in ons min moed, In Leydens oproer fchoonst gcbleekenT

Ik weet, wij geeven goed en bloed, Voor het behoud van deeze ftrceken:

't Bataeffche hart, en macht daer bij,

Maekt ons van flaeffche boeijen vrij.

* # «

O ja, wij Ieenen ook de hand. Om 's Keizers Legers te bevegten.

Voor Vrijheid en voor Vaderland, En voor 't behoud van onze rechten:

't Bataeffche hart, en macht daar bij,

Maekt ons van flaeffche boeijen vrij.