is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrugt van ledige uuren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( u)

Op hem, met moordbevel, foldaten los doet rukken!

Verbeeld u, o Themire 1 uw land uw' bondgenoot

Thans zuchtende in den angst voor flavernij of dood! Verbeeld u, hem te zien om onzen bijftand fmeeken, Eer 't burger-oorlogs-vuur in woede los kan breken; Ja, mijn vriendin, befef, zoo 's wreedaerts toeleg flaegt, Dat haest gansch Nederland het zelfde noodlot draegt! En, zou ik. met het hart van een' Bataef geboren, De ftem des Vaderlands in mijnen boezem fmoren? Roept niet de Vrijheid — de eer, ja zelfs mijn Kristen-pücht: „ Elk held vliege in 't geweer in 't hagch'lijkst tijdsgewricht!" Themire! dit bevel is ook aen mij gegeven. . . . En ge eischt, dat ik voor u en voor mijn kroost zal leven! Wel aen — wat kiest ge ?... een' man, die kruipt gelijk een flaef, Of die zijn burgerrecht verdedigt, als Bataef'?

Themire. Mijn liefde alleen voor u