Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«34 Besch. der peaAts waar Ovidius ceianuen werd.

welke unne ellendige Staaten fiSSS. S«*Se? & zijne rampen en zuchtingen verheerlijkte. $ K 'zeker lijk eens komen wanneer de een of ander V om een lief hebber en voorftander van vernuft en nV c-hnil. i ' «g^rittd van eene zoo flïg f° h £e">

De plaas van Ov.dius verblijf is zeer gefthfkt om MÖ^&tlk £|Sghe3 der merkelijke ^ Kultf»^ mij, zijne fchua nu eens over het toegevroozen meir zachï

m j onder eenen wilden vijgeboorri die ich Z / geliefde bron uitfpreidde zuchten rJl r u °, f zipe deeze verrnaa^i;;ul ^ i,V , -.. Iedere Tchmlplaats in uetze vermaalcelijke plek fcheen mi van fchreiende L-mi

oicnteis zich eene vlakte vertegenwoordigen welke d>

hPPfr T njken VO°,Taad fchoone bloemen verfierd heeft, doorfneeden met een meir van zoet watei• S uur gaans m den omtrek groot, en bezoomdme't beï.en wier onregelmatige kruinen met lindem TppeT amaïdel' ïS^^tr^ b6dekt Z'>' ^enPoPp de zonlt e KnderTaand. ' ,Zeer r0I?anifc^ verwarring onder

nabrj eenen ftroom, door verfcheidene^kronke endë wen' MeS Wr™?00^ Her ^jLMveSïï ; door

dn d wïn*e,ands wr de wolken toe te verhefi4 en zich m de flaafachtigfte houding v00r hem neer tébu^en.

Sluiten