Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste B e u r r f. ij

Verrina, fterk aangedaan. Hemelen Aarde! endoen niets? — Fiesko waartoe zyt gy gekomen ? Waar zal ik den grooten Tirannenhaater aantreffen? Ik weet den tyd, dat gy op 't gezigt van een kroon in ftuipen zoudt gevallen zyn. Diepgezonken zoon der Republiek; gy

moogt het verantwoorden, dat myn onfterflykheid my geen penning waardig is, zo de tyd ook geesten kan verflyten.

Fiesko,

Gy zyt een eeuwige zemelknopen Laat hy Genua in zyn' zak fteeken en aan een' kaper van Tunis verkwanfelen, wat raakt het ons? Wy drinken Ciprifchen Wyn, en kusfen fchooue Meisjens.

Verrina, ziet hem ernftig aan. Is dat uwe waare ernftige meening?

Fiesko.

Waaromniet, vriend? Is het dan een wellust, hettraage veelbeenige dier, Republiek, ten voet ti verftrekken. Hy die het vleugelen geeft, en de voeten van hunne Ampten ontzet, verdient uwen dank. Gianettino Doria wordt Hertog. De bezigheeden van den ftaat zullen ons geen gryze hairen meer aanbrengen,

V e e r i n &.

Fiesko1 — is dat uwe waare ernftige meening ? Fiesko.

4ndreas verklaart zyn' Keef tot zoon, en erfgenaam,

Sluiten