Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ToOKEELSPILi 229

zins verlegen) want ik ben reeds by een

goed vriend te gast genood.

Reinhard.

Dat is my leed. Nu, dan zal ik toch uw moeder iets zenden.

Blondheim. (drukt hem de hand, wil fpreeken, keert zich om, om zyne traanen te ver. bergen , vervolgens gaat hy fchielyk in het vertrek.)

TWEEDE TOONEEL.

Reinhard (alleen) (Hy ziet hem r.a) Ey et 11 goed vriend te gast .genood? Ja alsof' ik het niet wist! Naar buiten gaat hy wandelen, eet daar zyn broodje, en drink: uit de eerste bron die hem voorkomt. Die vervloekte hoogmoed I Eer hy een mensch om hulp zou aanfpreeken, eer hy iemand iets te danken zou hebben, leeft hy liever in ellende, en ver' bergt voor de oögen van al de waereld zyn toe. Hand. Hy verdient den hemel voor het teen hy aan zyne moeder doet, maar als 'er niet ras zo wat tot haate redding komt, dan moeten beiden van honger omkomen. (Hy gaat naar de deur.)

DERDE TOONEEL. Reinhard. S i t t £ r.

S i T T E li

Is Blondheim te huis? i Rein-

Sluiten