Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N ï E U W E SPECTATO RIAALE

SCHOUWBURG,

(AANHANGZEL OP HET VYFDE DEEL.) BEVATTENDE

V Y F O IR SPR ONGKELYKE TOONEELSTUKJES.

ONDER DE ZINSPREUK: PER II A E C AD A L T I O 11 A

Te AMSTERDAM, by d'Erven P. MEIJER en G. WARNARS.

MDCCXCVI.

Sluiten