Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

de belegering.

straalberg.

Ei, ei, dat was juist, fans comparaifbn, twee vliegen in eenen klap! Het eerfte ontwerp was vast niet kwaad , want ik heb gehoord dat de Dochter een uitmuntend Meisjen is.

de overste.

Dat is zij, waarlijk, zij is een zeldzaam model van vrouwelijke tederheid, het welk tevens alle de bekoorlijkheden van verfland en hart in zich bevat. Mijn hart was, binnen weinige dagen , geheel aan haar overgegecven.

straalberg.

Maar gij had het haare, zekerlijk, daartegen in de plaats? Is 't niet zo?

de overste.

Waarom zou ik U ontveinzen het geen mij op dat oogenblik, zo veel eer als geluk voorfpcldc. Maar, mijn Vriend! hoe veel vriendfchap mij de Moeder betuigde, ja , hoe weinig zwaarigheid zij maakte, om mijn Vader haare hand te geeven ; zo was zij echter ten opzichte van een Huwlijk tusfchen mij, en julia, geheel onverbiddelijk : en wel, (kunt gij het gelooven) alleen om deeze reden: dat een Burgemeesters Dochter met geen Officier zoude mogen trouwen, die een minderen rang dan van Generaal bezat.

straalberg.

Dit riekt een weinig naar hoogmoed : Dan, mogelijk is zij, federt dien tijd, op dat Artijkel

meer

Sluiten