Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 be te leurgestelde verleider.

was ik bij chrisjens Broeder — ik begon al zoo, „ Uwe Zuster is 'er gelukkig afgekomen, —• s, was mijn Heer niet op flag gekomen , zij zou y, 'er om koud ge;\ eest zijn." — „ 'Ja, zeide „ hij, uw Heer is recht goed, maar los." — ,, De Hemel bewaare ons, hernam ik, dat is }, niet dan achterklap; geloof mij mijn vriend! 3, geen twintig uuren in 't rond, zult gij zulk „ een braaf en zulk een gezet Edelman vinden.",

fredrik.

Nu , al wel van dit gefprek. Liet hij niet merken of christina onverfchillig over mij was ?

frans.

Zij fprak veel van u, zeide hij, en noemde u een zeer goed, fraai Heer.

fredrik.

Ha, ha.

frans.

Ea nederig, omdat gij een Boeren Meisjen uit het water getoogen hebt.

f r e d r ik.

o Ho! ik merk het. Ik zal haar nog nederiger fchijnen, als zij hoort dat ik een Boeren Meisjen bemin , — mijne nederigheid zal haar trotsch maaken, en dan — nu, men behoeft maar wat vrouwen kennis te hebben,

frans.

Ja, ik verft» mij juist op het fijne van de kunst

niet,

Sluiten