is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

derde bedrijf. , 339 frans.

De vinger is duivelsch gezwollen, — dering wil 'er niet af. (Hij neemt een mes uit ziin zak.) J

robbert.

Wat wilt gij doen?

frans.

Wat hagel! ik kan'er hem niet afkrijgen, ik zal den vinger affnijden. J '

robbert.

_ Neen, al werd ik voor al mijn leven ongelukkig, dat zal ik niet toelaaten, — voort uit de Kamer of ik roep hulp.

frans (l/OOS.)

v^«VaIUhUlPd0eni:0ePetl' robbert (verlegen.) Frans! waar wilt gij heen?

frans.

Dat zult gij zien. Nu ben ik onverbiddelijk.

robbert.

Maar, frans! blijf! _ Zult gij dan Mevrouw den vinger affnijden? _ Dat goede mensch!

frans.

Schaapshoofd! hebben de dooden bij u te land dan gevoel ?

X 5 rob-