is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 2

NATUUR EN P L I G T,

aan, ik moet aan mijne bedemming voldoen. (Tegen de Rechters.) Ik vergeef u mijnen dood; mogt de Hemel u denzelven vergecven. »

(De Rechters gaan tot de /lemming over, en vormen eenen halven kring, naar het boveneind van de tafel, bij de zijfchermen. Laureval ftaat in het midden en fchijnt met vuur te fpreeken. De grenadiers maaken, op het bevel van laureval, regts om. Vervolgends mar cheert het eerjle gelid langs de zijfchermen aan de rechterzijde, en zodra het tot aan het voorfcherm genaderd is, keert het lings om, en blijft voor de tafel Jlaan. Het tweede .gelid maakt dezelve manoeuvre als het eerjle, en blijft aan het eerjle zijfcherm Jlaan. De grenadiers bij ven, zonder voorwaar ds te gaan, voortjlappen, en wachten tot dat de gevangene zijne plaats in hun midden hernoomen heeft.

Edmond, nadert, zonder alle deeze beweegingen te bemerken, tot bij het voetlicht, en zegt met zeer veel vuur.)

6 Hemel! goedertierne Hemel 1 verboor mijn gebed , en wil mijne wenfchen vervullen. Doe in het toekoomende de waarheid in alle rechtbanken nederdaalen; dat de menschlijkheid dezelve verzelle, en het firenge der wetten niet meer onfchuldige flachtoifers trefFe.

(Edmond treed in het nvdden der grenadiers . het tweede gelid (luit op ; beide gelederen marcheeren het tooneel langs, en vertrekken door hetzelfde fcherm door het welk zij zijn binnen gekodmen.)

Einde van het derde bedrijf.

VIER-