is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BEDRIJF.

223

reeds gereed. Sir eduard zag het ongeluk wel aankoomen, en bezorgde dus alles wat tof uwe vlucht noodig was. Geef mij de fleutel van uwe Secretaire.

charlotte, haar de fleutel geevende.

Hemel! zal ik fterk genoeg zijn, om zo veel lijden te kunnen verdraagen ?

Mistrisf hammon. Om eduard en saartjens wille, zekerlijk. (Zij neemt het goud, en een kistjen met juweelen uit de Secretaire) Nu enkel het beste en noodzaakelijkfte, het andere zal wel volgen ! Zie daar ook het addres van Misftris larfield te London, de zuster van onzen landhoevenaar. Ten overvloede zal deeze een boode te paard vooraf zenden, om te melden dat gij koomt. Gij zult een omweg neemen over Berkshire, het landgoed van burlington; zij die u na zullen jaagen, zullen geen vermoeden hebben dat gij dien weg getoogen zijt. Haast u flechts, mijn hartjeu 1 maak toch fpoed: want zodra Mijlord tot zich zeiven komt, dan is zijn eerfte werk, dat hij u doet opfluiteu, en dan is alles verlooren.

charlotte.

Zo moet ik u dan verlaaten «- vaderlijke wooning! Nooit, nooit, zal ik u wederzien! —• Maar eduard!.... sara!....

Mistrisf hammon.

Li dij is met saartjen reeds naar de wagen gevloogen, welke agter den moestuin wagt. Eduard is naar zijnen oom te fVesterneij. Binnen weinige uuren weet hij waar gij zijt, en nog deezen

avond