is toegevoegd aan uw favorieten.

De vryheid, toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7<5 )

* V r ij h e i d.

Hij zal het zijn, zo dra zijn blindheid is geneezen.

Genootschap.

En 't middel?

V r ij h El d.

Zal de Rede en moedige onfchuld weezen.

. Burgerstaat. Mevrouw! geen lafheid is 't, die heden mij bezielt, 'k Zal leeven in uw' arm, of worde 'er in vernield! Ik vloek de Slaavernij! Móet ik de Vrijheid derven, Dan zal ik, op uw lijk , als Held en Christen fterven! Doch,, fchoon ik, voor mij zelf, den wreedften dood niet dugt, Ik echter kan aan 't graf niet denken, zonder zugt! Als ik daar vrij zal zijn van trotfche.Dwingelanden! Dan, dan, mijn Vrienden! zult gij zugten in hun banden! Dan, dan, mijn Nageflagt! bedreigt u.'t fchriklijkst lot! Dan.voert u eene wenk der Heerschzugt .op 't Schavot! Of doet als Balling u in vreemde Landen dwaaien ? Dan zal de Willekeur uw denken zelf bepaalen ! Wanneer gij uit het ftof uw oog danopwaards heft, Zult gij het mes zijgat u om dees misdaad treft!

Nfe*V Ge-