Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATKUNDIGE OPERA. 7

Een flaaf moet fidderen, -— en Moet wceten; — voelen cn erkennen, Dat ik zyn Heer en Meester ben. En lyf cn ziel doe aan myn juk gewennen.

de winter, ter zyde. ,, Wis koud/'

ne d e r la n d.

En geeft zulk hcerfchen ook genoegen ?

Voldoet het u, ó Mcnsch!

0 Mcnsch!

Als gy uw Mcdemenschzictin uw ketens zwoels dan de ellende uw wensch? (gen. ter zyde.

„ ö God van Nederland! Zie met ontferming neer op myn verachten

(ftandi

Zie op uw zugtend fchepzel neder! „ Gy waart altoos de God van Nederland :

,, Och ! word het weder ! Zie met een oog van diepe ontferming ne-

(der!

Wees my;: vcrlosfer, en, fchenk my myn (vryheid weder."

De vryheid wordfchhiyk door een Hemelfchen glansch omgeeven. De dwingLandy ziet het en befchouwt het als zo veele dreigende blikfemfchigten, die de r'erbryzeiing aankondigen, nederA 4 land

Sluiten